Tikrovės seklumos

Prieš tai: Kaip plaukiojanti idėja atsidūrė ant tikrovės seklumų

Kadangi konsultantams iš užsienio buriuotojų forumų buvau pažadėjęs pristatyti savo kūrinį, dar prieš „įsikraustydamas“ į dirbtuves paruošiau visas Mėletėlės statybos instrukcijas ir išsamius brėžinius paskutinei patikrai. Greitai to pasigailėjau: ekspertai, detaliai išanalizavę mano darbą, eilinį kartą sukėlė sumaištį: „negerai, daryk kitaip!”
Sunku buvo nugalėti prisirišimą prie metus laiko nešioto „kūdikio”. Iki suplanuotos statybų pradžios liko tik mėnuo, spaudžia studijų baigiamieji egzaminai, darbas puse etato… Vėl naktimis varvinau akis prie kompiuterio, kol galiausiai išgryninau galutinę laivo konstrukciją. Su nemažai rizikingų, nepatikrintų dizaino sprendimų. Šios versijos nusprendžiau jau neberodyti ekspertams.
Vietoje to, padedamas artimųjų, išrinkau laivelio vardą – „Mėletėlė“. Pagal senovės baltų spalvų ir dažų deivę. Po paskutinio perprojektavimo Mėletėlė gerokai pasikeitė. Korpusą nusprendžiau daryti iš penkių, o ne keturių faneros plokščių, atsisakiau centrinės ir galinės sėdynės bei irklavimo įrengimų, bortuose suprojektavau plūdrumo bakus.

7 8

Likus keletui savaičių iki laivo statybos pradžios sukėliau nuotaikingą ir aštroką diskusiją jbs2008@googlegroups.com buriuotojų bendruomenėje, į kurią kreipiausi teiraudamasis, kur Lietuvoje galima gauti jūrinės faneros. Atsirado susidomėjusių mano projektėliu, o jų domėjimasis paskatino mane išsiplėtoti su pasakojimu bei papildomais klausimais. Kai kurie groups’o nariai nedviprasmiškai leido suprasti, kad įkyrėjau. Bendruomenė suskilo į dvi stovyklas: vieni skatino ir palaikė Mėletėlės statymo sumanymą, kiti teigė, kad tai yra nesąmonė, pasmerkta žlugti. Jau verčiau tiesiog nusipirkčiau kokį padėvėtą švertbotą. Negalima nepaminėti, jog atsirado tokių, kurie siūlė pagelbėti kontaktais, transportu, o Ernestas netgi pasiūlė atiduoti savo seną laivelį, jei pažadėčiau saugiai paplukdyti juo JBS bendruomenės narius. Aišku, prieš tai laivelį reikėtų suremontuoti ir stiebą surasti… Gerai pasvarstęs dosniu pasiūlymu taip ir nepasinaudojau. Matyt noras sukurti kažką savo nugalėjo sveiką protą. Taip pat diskusijos metu buvo išreikšta nuomonė, jog tai, ką pastatysiu, bus „kažkas, bet ne laivas“. Labai smalsu, ar šis nepatiklumas dar vis gyvas?

Toliau: Statybos